Ви є тут

Вимоги до оформлення тез доповіді

Тези доповіді (одна повна сторінка формату А4) оформлюються у відповідності до наступних вимог:

• в першому рядку – назва доповіді прописними літерами, вирівнювання по центру (шрифт напівжирний);

• у другому рядку – по центру прізвище та ініціали авторів доповіді; • у третьому рядку – по центру повна назва закладу;

• у четвертому рядку – по центру поштова адреса закладу та телефон;

• у п’ятому рядку – по центру електронна адреса (автора або установи);

• далі, через один пустий рядок, друкується повний текст тез.

* Текст набирається в редакторі WORD.

* Шрифт: Times New Roman Cyr

* Розмір шрифта: 12 ppt

* Інтервал: одиночний

* Розстановка переносів: автоматична

* Поля: ліворуч — 3 см; праворуч, знизу, зверху — 2,5 см.

* Рисунки (не більше одного), що вставляються в текст, повинні мати розміри не більше 15 см × 9 см. Застосовувати формати: BMP, PCX, TIF, JPG

* Розмір шрифту під рисунком — 10 ppt.

* Рисунки, виконані за допомогою WORD, повинні бути обов’язково згруповані. Текст тез редагуванню не підлягає і є оригіналом для тиражування.