Ви є тут

СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ V МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Астрелін І.М. декан хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор, зав. кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології, голова програмного комітету
2. Корнілович Б.Ю. д.х.н., професор, чл.-кор. АН України, зав. кафедри хімічної технології кераміки та скла
3. Фокін А.А. д.х.н., професор, зав. кафедри органічної хімії та технології органічних речовин
4. Лінючева О.В. д.т.н., професор, зав. кафедри технології електрохімічних виробництв, заступник голови програмного комітету
5. Андрійко О.О. д.х.н., професор, зав. кафедри загальної та неорганічної хімії
6. Чигиринець О.Е. д.т.н, професор, зав. кафедри фізичної хімії
7. Свідерський В.А. д.т.н., професор, зав. кафедри хімічної технології композиційних матеріалів
8. Бойко Т.В. к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів
9. Родіонов В.Н. к.х.н., доцент кафедри органічної хімії та технології органічних речовин
10. Спасьонова Л.М. к.т.н., доцент кафедри хімічної технології кераміки та скла
11. Сангінова О.В. к.т.н., заступник декана, доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів
12. Токарчук В.В. к.т.н., заступник декана, доцент кафедри хімічної технології композиційних матеріалів
13. Толстопалова Н.М. к.т.н., доцент кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології
14. Лісовська І.В. к.х.н., заступник декана, доцент кафедри загальної та неорганічної хімії
15. Васильєв Г.С. асистент кафедри технології електрохімічних виробництв