Ви є тут

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ V МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Астрелін І.М. професор, декан ХТФ, завідувач кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології, голова оргкомітету конференції
2. Лісовська І.В. доцент, заст. декана ХТФ, заступник голови оргкомітету конференції
3. Лінючева О.В. доцент, заст. декана ХТФ
4. Токарчук В.В. доцент, заст. декана ХТФ
5. Сангінова О.В. доцент, заст. декана ХТФ
6. Дуда Т.І. доцент, заст. декана ХТФ
7. Шахновський А.М. доцент ХТФ
8. Лапінський А.В. ст.викладач ХТФ
9. Бойків Т.В. голова НТСА НТУУ «КПІ»
10. Жук Т.С. асистент ХТФ
11. Кримець Г.В. асистент ХТФ
12. Гайдай О.В. асистент ХТФ
13. Васильєв Г.С. аспірант ХТФ
14. Кузьміна Х.О. голова СР ХТФ
15. Журбенко І.М. голова профкому студентів ХТФ